Kategorier
Animationstips Patreon

Animationstips för den som är lika lat som jag

Är du precis som jag och inte kan tänka tanken att ens försöka göra en längre animation, si så där 30 minuter, 10 minuter, eller ens en minut? Välkommen till klubben!

När jag var yngre och  jobbade med illustration brottades jag ständigt med tanken på att riktiga illustratörer ritade som Sven Nordqvist(Pettson&Findus, Mamma Mu), det tog ganska många år för mig att inse och acceptera att JAG ritar på mitt sätt, så som jag är bra på.

När det var dags att börja med animation var det samma sak där, Disneyproduktioner, CartoonNetwork eller Cartoon Saloon blev mina måttstockar på vad bra animation faktiskt är.

Än idag kan jag ha komplex över de fjuttiga animationerna jag spottar ur mig, när min inre röst säger “pft… det där skulle [ovanämnda] fnysa åt.” Men HEY, det gör ju inget, jag har ingen ambition att söka jobb på CartoonNetwork. Och det betyder inte att jag inte tar animation på allvar eller inte är duktig nog.

Detta kanske var ett brandtal endast riktat till mig själv och mitt negativa inre jag. Jag ber om ursäkt för det. Här kommer istället lite tips.

1. Ha en tydlig bild om vad det är du vill göra

Nästan alla mina animationer ha en skiss, med betoning på en. Men den skissen brukar jag ofta klista in i animationsprogrammet och utgå ifrån när jag ska göra min animation. När jag gjort det första som händer, går jag direkt till att göra slutet av den händelsen, om någon exempelvis ska plocka upp en blomma börjar jag med när hen tittar på blomman, nästa bild blir när hen precis drar loss blomman, bild tre blir när hen har blomman i sin famn. Där efter gör jag bilderna där emellan för att skapa en vettig animation. Detta för att se om det fungerar med avstånd och om idén ens är så bra som den kräver.

2. Planera arbetet innan du startar

Förra punkten handlade också om en viss typ av planering, men nu tänker jag ta upp vikten av att lära sig vad som behöver röra sig och när, vad som kan struntats i att animera om och om igen. Strukturera upp dina lager för att slippa jobba i onödan. Här är ett exempel på hur jag brukar dela upp mina lager:

 • blomma
 • vänster arm
 • kropp
 • höger arm
 • huvud
 • ansikte

Detta är endast ett exempel, och beror helt på vad som behöver animeras och inte, något som man lär sig se när man väl har en klar bild i vad man ska animera. Men lager är din bästa vän i arbetet med animation.

3. Inse att ingen kommer se alla missar som du ser

När man gör en animation kollar man på den TUSEN gånger. Dina följare/betraktare kommer kika på den…en gång? fem gånger kanske? De kommer inte se småsakerna. Och i vissa fall kommer de inte ens notera de små sakerna som du VILL att de ska notera som är så tydliga för dig i skapandets stund.

Och även om de mot förmodan ser dina små missar, så gör väl inte det någonting? Antingen omfamnar du det operfekta, eller så lär du dig av misstaget till nästa gång, eller hur?

4. Jobba med loopar

När man gör loopar blir det en otroligt smidighet som gör att animationen upplevs längre än den egentligen är. Mina animationer? max två sekunder. Ibland endast 0,5sekunder.

Kategorier
Animationstips Patreon

What to consider if you want to start with animation?

1. Software choice is not important

“What software do you use when animating, I would really like to start animating as well!”

This is the most common question I get. I know the feeling, I’m also curious about what software other animators use, but I really do not know what to do with that information.

All animation programs work basically the same. What separates them is small things that are not decisive for how the animation will be. It’s simply just a matter of taste.

If you know from the beginning that you want to work professionally in a studio, it’s smart to learn either Toon Boom Harmony or TV Paint, as it’s industry standard. But these programs are expensive, and if only animated for fun, any animation software will do.

I usually recommend those who ask me about software selection to try out as many as possible, in order to find what is most compelling to ones needs. It works great to animate on an iPad, see my guide here.

Software for PC / Mac is for example:

 • Photoshop
 • Adobe Animate
 • After Effects
 • Toon Boom Harmony
 • TV Paint

If you are a used user of Photoshop before, it’s a simple step to stay in the same environment, but do animations instead. Youtube is flooded by tutorials on how to animate in Photoshop. Or any of the other softwares as well.

2. Start small

It’s easy to be inspired by animated TV-series and other animated films like Disney. Sure, it’s always good to find inspiration, wherever it may come from, but don’t have any expectation to create such a thing. At least not all by yourself.

Making animation takes longer than you can imagine before testing.

The first animations that are good to start with, is simply playing with the timing and number of frames for understanding the motion and how to create it. Then you can start to do something “real”, a character, a ball ..

It is easy to become discouraged of how long a single measly seconds will take to create. And if you want it to be perfect, with a lot of detail, it takes an eternity. Working with the simple forms, the details will be added when and if you can.There is much to feel in when you animate. Does this movement feel right, does it have a life?

3. Find inspiration sources

Look everywhere on the web for inspiration. Always. Who animates, signs, creates what you would like to approach? But keep in mind that copying is no sport, but finding and picking a little here and where to create your own thing is good. An animator may make amazing transitions between clips, an illustrator doing absolutely fantastic feet, another good-looking ears. And then you draw your own crazy arms and noses, and suddenly you have something big going on.

When I find animators that I like, I usually try to understand HOW they built their animation, where they simplify, where they focus and what color palettes are used? How can I use that knowledge? Why does it work? Is there something I would like to change if I could?

Bonus Tip – have fun

A little silly to have it as a bonus tip, when it is actually the most important point to succeed in creating something interesting. Have fun! Have fun, have fun! What triggers you? To draw jumping mushrooms, or fast cars, singing monkeys? Whatever it may be, what works for you. You will sit with that animation for several hours, then you might as well have fun while doing it.

Often I find myself giggling when I browse between different frames in my animations. Then I know it’s right. That I did something good. The joy shines through.

Kategorier
Animationstips Patreon

Vad ska man tänka på om man vill börja med animation?

1. Val av mjukvara/tillvägagångssätt är inte det viktiga

“Vilken mjukvara använder du när du animerar, vill så gärna börja animera jag också!”

Det är den absolut vanligaste fråga som jag får. Jag vet själv hur det är, jag är också nyfiken på vad andra animatörer använder för mjukvara, men egentligen vet jag inte vad jag ska med den informationen till.

Alla program för att animera fungerar i princip likadant. Det som skiljer dem åt är småsaker som inte av avgörande för hur animationen blir. Det är helt enkelt bara tycke och smak.

Om man redan från början vet med sig att man vill jobba professionellt på en studio är det smart att lära sig antingen Toon Boom Harmony eller TV Paint, eftersom det är branschstandard. Men dessa program är dyra, och om endast vill animera för skojs skull fungerar vilken animationsmjukvara som helst.

Jag brukar alltid rekommendera de som frågar mig om val av mjukvara att testa sig fram. Det går utmärkt att animera på en iPad, se min guide här.

Mjukvaror för PC/Mac är exempelvis:

 • Photoshop
 • Adobe Animate
 • After Effects
 • Toon Boom Harmony
 • TV-Paint

Om man är en van användare av Photoshop sedan tidigare är det ett enkelt kliv att stanna kvar i samma miljö men göra animationer istället.

2. Börja smått

Det är lätt att inspireras av tecknade tv-serier eller andra animerade filmer som Disney. Visst, det är alltid bra att hitta inspiration, var den än må komma ifrån, men tro och ha inte som förväntan att skapa något sådant över huvud taget. I alla fall inte själv.

Att göra animation tar längre tid än vad man nog kan tro innan man testat.

De första animationerna som är bra att börja med, är helt enkelt bara att leka med timing och antal frames för att förstå rörelse och hur man skapar det. Därefter kan man börja göra något “riktigt”, en figur, en boll..

Det är lätt att bli nedslagen över hur lång tid en enda futtig sekund tar att göra. Och om man vill att det ska vara perfekt, med massa detaljer så tar det en evighet. Jobba med de enkla formerna, detaljerna tar man när och om man orkar.

Det är mycket att känna efter när man animerar. Känns denna rörelse rätt, har den ett liv?

3. Hitta inspirationskällor

Luskamma nätet efter sådant som inspirerar dig. Alltid. Vilka animerar, tecknar, skapar så som du skulle vilja närma dig? Jag vill lägga fokus på vilka. Just i plural. Att kopiera är ingen sport, men att hitta och plocka lite här och var och skapa en egen grej är bra. En animatör kanske gör fantastiska övergångar mellan olika klipp, en illustratör gör helt fantastiska fötter, en annan grymma öron. Och sen tycker du själv om att rita tokiga armar och näsor, och vipps har du något stort på g.

När jag hittar animatörer som jag gillar brukar jag försöka förstå HUR de byggt sin animation, var de förenklar, och var de lägger vikt på, vilka färgskalor används? Hur kan jag använda den kunskapen? Varför fungerar det? Är det något jag skulle vilja ändra om jag kunnat?

Bonustips – ha roligt

Lite dumt att ha det som ett bonustips, när det egentligen är denna punkt som är den absolut viktigaste för att lyckas skapa något vettigt. Ha roligt! Ha roligt, ha roligt!

Vad triggas du av? Att rita hoppande svampar, eller snabba bilar, sjungande apor? Vad det än må vara, så gör det du själv går igång på. Du ska sitta med den där animationen i flera timmar, då är det lika bra att ha kul under tiden.

Jätteofta kommer jag på mig själv med att fnissa när jag bläddrar mellan olika rutor i mina animationer. Då vet jag att det är rätt. Att jag gjort något bra. Den glädjen skiner igenom.